Evden Eve Taşımacılık Sözleşmesi Nedir Neleri Kapsar

Taşınma işlemleri öncesinde, eşyası taşınacak kişi ile taşıma işlemini gerçekleştirecek firma arasında, taşınma sırasında herhangi bir problem yaşanmaması için sözleşme hazırlanır. Aynı zamanda bu sözleşme olabilecek ihtilafların çözümlenmesinde de yardımcı bir unsur olarak karşımıza çıkar.
Birçok firmada sözleşme içeriği aynı olmakla birlikte, sözleşme maddelerinde küçük değişiklikler olabilir.
Anadolu Transport olarak aşağıda maddeler halinde standart bir nakliye sözleşmesini paylaşmayı uygun gördük. Aynı zamanda sözleşme maddeleri de ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.
Sözleşmenin Gayesi; nakliye firması ile müşteri arasında sözleşmenin ne amaçla yapıldığının anlatıldığı bölümdür. Bir tür sözleşmenin özetidir diyebiliriz.
Birçok sözleşmede olduğu gibi nakliye sözleşmelerinde de taşıma işlemini yapacak olan firma bilgileri ile eşyası taşınacak olan müşterinin bilgileri yer alır. Bu bölümde; Firma adı, adresi, eşya sahibinin adı, soyadı, eşyalarının alınacağı ve bırakılacağı adresi gibi bilgiler yer alır.

Genel maddeler bölümü;

bu bölümde genel olarak nakliye firmasının taşınma sırasında yapması gerekenler yer alır. Ayrıca eşyası taşınacak müşterinin de hakları bu bölümde yer alır. Mesela eşyaların tam ve hatasız bir şekilde paketlenmesi ve taşınacağı yere ulaştırılması sorumluluğu, taşıma işlemini gerçekleştiren firmaya aittir.

Eşyaların demontaj ve montaj işlemlerinin yapılması da bu bölümde yer alır. Bazı firmaların sözleşmelerinde bu bölüm yer almayabilir. Ya da belirli bir şarta bağlı olarak gerçekleşebilir.

Her ne kadar eşyaların tam ve eksiksiz olarak taşınacağı yere ulaştırılması bu bölümde yer alsa da, eğer paketleme işlemini müşteri gerçekleştirmişse firma kısmen sorumluluk alır. Yani müşteri paketlediği eşyaları tam ve eksiksiz olarak firma personeline teslim etmelidir.

Bu bölümde ayrıca firmadan kaynaklanan bir gecikme durumunda, daha önceden belirlenen taşıma bedeli üzerinden %10 indirim yapılacağı da belirtilir. Aslında bu bir tür gecikme indirim bedelidir.

Nakliye firması ile müşteri arasında belirlenen sözleşmeden cayma durumu da bu bölümde belirtilir. Genellikle taşınma tarihine kadar ki 3 gün süre içerisinde taraflar cayma hakkına sahiptir.

Birçok nakliye firması eşyaları sigortalı olarak taşır. Anlaşmalı olunan sigorta firmaları, taşınma sırasında meydana gelebilecek zararları belli şartlar altında karşılar. Genellikle 15.000 (Onbeşbin) TL’ye kadar olan miktar tavan sınırdır.

Ödeme Şartları; bu bölümde nakliye firması ile müşteri arasında kararlaştırılan taşıma bedeli yer alır. Eğer fiyata KDV dahilse bu da sözleşmenin bu kısmında belirtilir. Daha önceden müşteri tarafından ödenen avans miktarı varsa, bu miktar da sözleşmenin bu bölümünde yer alır.
Diğer Hususlar; sözleşmenin bu kısmında eşyaların hangi araç ile taşınacağı yer alır. Eğer firma eşyaları farklı bir araç ile taşıyacaksa, bu durumu müşteriye önceden bildirmelidir. Sözleşmenin bu bölümünde ayrıca detay olarak yer alabilecek diğer konular belirtilir.
Sözleşmenin Fesih Edilmesi; bu bölümde Fesih koşulları belirtilir. Genel olarak taşınma işlemi tamamlandıktan sonra sözleşme kendiliğinden sona erer. Ayrıca sözleşmenin bu bölümünde, “taşınma sırasında hasar oluşması halinde bu durum tutanakla kayıt altına alınır” ibaresi yer alır. Eğer firma adresten ayrıldıktan sonra hasar oluşumu ile ilgili müşteri tarafından herhangi bir şikayet olursa, bu şikayet geçersiz sayılır. Bu durum sözleşmenin bu bölümünde ayrıntılı bir şekilde yer alır.

Sözleşmeden kaynaklı ortaya çıkabilecek ihtilaflar ile ilgili hangi mahkemelerin ya da icra dairelerinin yetkili olduğu bilgisi, sözleşmenin bu kısmında yer alır.

Son olarak sözleşme sayfasının en sonunda, nakliye firması yetkilisinin imzası ve taşınma tarihi, müşterinin imzası ve eşyalarını teslim aldığı tarih bilgileri yer alır.

anadolutransport.com sitesini takip ederek daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı ve görüşlerinizi; info@anadolutransport.com e-posta adresi yardımı ile iletebilirsiniz.