Ofis ya da büro taşımacılığı, ev taşımacılığından farklı bir konudur.

Ofis büro nakliyat, bazı kritlerlerin yerine getirilmesi ve bazı ön hazırlıkların yapılması ile mümkündür.
Genel olarak birçok ofiste arşiv ve evrak bölümü bulunur. Arşivleri ve evrakları taşıyan dolapların öncelikle sökülmesi gerekir. Ayrıca arşivde bulunan evraklarında ayrı kutulara yerleştirilmesi ve üzerlerine, evraklar ile ilgili kısa bilgilerin yazılması gerekir.
Ofis taşımacılığında öncelikli olarak ne kadar eşya taşınacağının tespit edilmesi gerekir. Belirlenen bir tarihte, eşyaların tespiti için eksper hazır bulunur ve eşyaların tam bir listesi çıkartılır.
Eğer taşımaya konu olan değerli bir eşya varsa örneğin para kasası gibi, bu gibi değerli eşyalara refakat edecek ve taşıma işlemini talep edecek firmanın görevlendirdiği bir personelin de hazır bulunması gerekir.
Ofis büro nakliyat – Büro ofis taşımacılığı
Ofis malzemelerinin taşınmasında mutlaka etkili bir planlama ve sistemli bir yol izlenmesi gerekir. Ofis büro nakliyat, her ne kadar birçok kişiye dışarıdan kolay gelse de, plansız yapıldığı takdirde karışıklığa neden olabilir.
Ayrıca taşınma sırasında gizlilik prensibine uyulması gerekir. Bazı ofis evraklarının gizlilik barındırıyor olmasından dolayı, taşınması daha da önemli bir hale gelmektedir.
Ekspertizin yapmış olduğu tespit işleminden sonra, taşınma programı hazırlanır. Bu program, taşınacak eşyanın niteliğine göre değişkenlik gösterir.
Tüm eşyalar ve eşyaların taşınacağı yerler karışıklık olmaması için numaralandırılır. Her eşya olması gereken yere bu yöntem sayesinde taşınmış olur.
Tüm ofislerin ana malzemelerinden olan dosya ve klasörler, özenle kutulanır ve kutuların üzerine numaralandırma yapılır.
Daha büyük bir organizasyon yapısına sahip olan ofislerde ise departman ayrımı yapılmalıdır. Yani eşyalar hangi departmandan alınmış ise ona göre departman ismi ve numaralandırma şeklinde bir işaretleme yapılmalıdır.
Bilgisayar ve benzeri elektronik cihazlar için de durum aynıdır. Ancak bu tür eşyaların paketlenmesi, diğerlerinden farklı olmalıdır. İyi bir şekilde muhafaza edilmeleri gerekir. Bunun nedeni ise araç içerisindeki sarsıntıdan etkilenmemeleridir.
Ofis büro nakliyat işlemlerinde tüm bu anlattıklarımıza ilave olarak, personelinde daha öncesinden bu işlerle ilgili deneyiminin bulunması gerekir.